თვის ექიმი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე

თვის ექიმი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე

იხილეთ თსსუ-ის ვიცე-რექტორის, ასოცირებული პროფესორის ირაკლი კოხრეიძეს ინტერვიუ ჟურნალში „ოჯახის მკურნალი“ .  

თემა - „ძუძუს კიბოს დიაგნოსტირება და მკურნალობის თანამედროვე ტენდენციები“

ინტერვიუ