განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2018

განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2018

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა, 23-24 თებერვალს  მონაწილეობა მიიღო საგამოფენო ცენტრ „ექსპო-ჯორჯიაში“ გამართულ განათლების საერთაშორისო გამოფენაში.

საგამოფენო სივრცის დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ  გაცნობოდნენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მოქმედ  ერთსაფეხურიან, საბაკალავრო და სამაგისტრო ქართულენოვან და უცხოენოვან  პროგრამებს.

იხილეთ ვიდეორგოლი: