ფარმაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ნაშრომების დაცვა

ფარმაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ნაშრომების დაცვა

2019 წლის 5-12 ივლისს შედგა ფარმაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების: „ფარმაციის მენეჯმენტი“, „ფარმაცევტული ანალიზი“, „სამრეწველო ფარმაცია“, „ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“ - მაგისტრანტების ნაშრომების დაცვა.

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს 2019 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილებით (ოქმი N10, 24/07.2019) 37 კურსდამთავრებულს მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.