გულის იშემიური დაავადების მედიკამენტური და ინტერვენციული მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები

გულის იშემიური დაავადების მედიკამენტური და ინტერვენციული მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები

2023 წლის 5-7 ივნისს, თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა  უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "გულის იშემიური დაავადების მედიკამენტური და ინტერვენციული მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები". (სახ. აკრედიტ. #0447, 18უპგ ქულა). პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ  შაბურიშვილი.