"ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი კვებისა და მოვლის თანამედროვე ასპექტები ბავშვთა ასაკობრივი ჭრილის გათვალისწინებით"

2023 წლის  30-31 მაისს თსსუ-ის  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი კვებისა და მოვლის თანამედროვე ასპექტები ბავშვთა ასაკობრივი ჭრილის გათვალისწინებით" (სახ. აკრედიტ. #0366, 12 უპგ ქულა).

პროგრამის ხელმძღვანელია თსსუ-ის კლინიკის პროფესორი ნინო თოთაძე.