ლაბორატორიულ-პრაქტიკულ-კლინიკური მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში

ლაბორატორიულ-პრაქტიკულ-კლინიკური მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში

“2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების თანახმად, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის ლაბორატორიულ-პრაქტიკულ-კლინიკური  მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში, შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს.

იხილეთ ფოტოალბომი.