ლაბორატორიულ-პრაქტიკული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში განახლდა

ლაბორატორიულ-პრაქტიკული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში განახლდა

19 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ლაბორატორიულ-პრაქტიკული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური რეგულაციების დაცვით განახლდა.