მადლობის წერილი თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა N3 დეპარტამენტს

მადლობის წერილი თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა N3 დეპარტამენტს

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის, მეექვსე კურსის, მერვე ჯგუფის სტუდენტები მადლობას უხდიან შინაგან დაავადებათა N3 დეპარტამენტს, კერძოდ, პროფესორ დავით გორდელაძეს, ასისტენტ-პროფესორებს ლია მინდიაშვილსა და ხათუნა ციციშვილს საინტერესო, სააზროვნო, შემეცნებითი სემინარებისა და ლექციების წარმართვისათვის.