ტრეინინგი - „გადაწყვეტილების მიღების ფსიქოლოგიური ასპექტები

ტრეინინგი - „გადაწყვეტილების მიღების ფსიქოლოგიური ასპექტები

2019 წლის 2 ნოემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, პროფესორ ყარამან ფაღავას ინიციატივით ჩატარდა სამედიცინო გადაწყვეტილების მიღების საერთაშორისო ასოციაციის ტრეინინგი.

ტრეინინგის თემა იყო „გადაწყვეტილების მიღების ფსიქოლოგიური ასპექტები - შესავალი“. ტრეინიგს უძღვებოდნენ რადბუდის უნივერსიტეტის (ნიდერლანდების სამეფო) თანამშრომლები, პროფესორები: მარიეკე დე ვრიესი და მარტინე ჰოლანდერი. განხილული იყო შემდეგი საკითხები:

  • ადამიანები როგორ ღებულობენ გადაწყვეტილებას; 
  •  გარემოს როლი გადაწყვეტილების მიღებაში; 
  •  რა გავლენას ახდენენ რისკები, ფასეულობანი და ემოციები გადაწყვეტილების მიღებაზე;
  • როგორ უნდა ვიფიქროთ უკეთესად ინტუიციური და სისტემური მდგომების გამოყენებით; 
  •  გადაწყვეტილების მიღებისას პაციენტის აზრის გადაწყვეტილება;
  • მიკერძოების თავიდან აცილება.

დაისახა შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივები.