ტრენინგი თსსუ-ის ანატომიური უნარ-ჩვევებისა და კვლევების ცენტრში

ტრენინგი თსსუ-ის ანატომიური უნარ-ჩვევებისა და კვლევების ცენტრში

2020 წლის  13 აგვისტოს  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ანატომიური უნარ-ჩვევებისა და კვლევების ცენტრში  თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების სამედიცინო დანაყოფისთვის  ჩატარდა სწავლება, რომლის მიზანს წარმოადგენდა  გვამურ მასალაზე მიმოხილვითი ანატომიის კურსის გაცნობა. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ქართველი ასევე უცხოელი მსმენელები.

ტრენინგს უძღვებოდა ცენტრის ხელმძღვანელი  კონსტანტინე ჩუტკერაშვილი.