უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა

უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "კონსულტირება და კომუნიკაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში"

2023 წლის 24-25 მაისს ქ. ბათუმში  ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრში "მედინა"  ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "კონსულტირება და კომუნიკაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში" (სახ. აკრედიტ. #0253, 12 უპგ ქულა).

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ზაზა ბოხუა.