უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა

უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "პერიტონიტის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები"

2023 წლის 14-16 სექტემბერს თსსუ-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "პერიტონიტის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები" (სახ. აკრედიტ.#0482, 18 უპგ ქულა).

პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი ნოდარ ლომიძე.