უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა ქალაქ ზუგდიდში

უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა ქალაქ ზუგდიდში

2023 წლის 13-14 ივლისს, ქ. ზუგდიდში ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "მშობიარობისშემდგომი მეთვალყურეობა და მომსახურებით უზრუნველყოფა" (სახ. აკრედიტ. N0356, 12 უპგ ქულა). პროგრამის ხელმძღვანელი  პროფესორი  ზაზა ბოხუა.