თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება image

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 27 სექტემბრის # 23/14 დადგენილებით,  წარმომადგენლობითი საბჭოს გამოკლებულ...