მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2021–2022 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მისაღებ გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: