საზაფხულო სტაჟირებისთვის რეგისტრირებულ სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

საზაფხულო სტაჟირებისთვის რეგისტრირებულ სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

გამოცდები  უცხო ენაში (წერა, ზეპირი) ტარდება თსსუ-უცხო ენების ცენტრში:

თსსუ I კორპუსი, II სართული  15:00 საათზე

  

  • გერმანული  ენა:  ტესტირება/ზეპირი 5 აპრილი;
  • რუსული  ენა:       ზეპირი11 აპრილი;
  • ინგლისური  ენა:  ტესტირება15 აპრილი,
                                  ზეპირი
     –  17 აპრილი
  • ფრანგული ენა:   ტესტირება/ზეპირი17 აპრილი

  

ზეპირ გამოცდებზე დაიშვებიან მხოლოდ ის სტუდენტები,  ვინც წერით ტესტირებაში მიიღებს 

A,  B და C შეფასებას.

  

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს. მისამართი:  თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-4 სართული, ოთახი N.418, ტელ.: 254 24 50