სწავლის გადასახადის თანადაფინანსების შესაძლებლობა სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრი სტუდენტებისთვის

სწავლის გადასახადის თანადაფინანსების შესაძლებლობა სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრი სტუდენტებისთვის

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის  საფუძველზე, თსსუ-ში ჩარიცხულ და მოქმედ სტუდენტებს, რომლებიც არიან სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები (სამხედრო მოსამსახურე/მეუღლე/შვილი), მიეცემათ სწავლის გადასახადის თანადაფინანსების შესაძლებლობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსგან.

დაფინანსების მოპოვების მიზნით, ასეთმა სტუდენტებმა  14 სექტემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.