სტუდენტთა 21-ე სასწავლო სამეცნიერო კონფერენცია -STST 2023

სტუდენტთა 21-ე სასწავლო სამეცნიერო კონფერენცია -STST 2023

2023 წლის 29 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა 21-ე სასწავლო სამეცნიერო კონფერენცია “21st Students' Teaching Scientific Talks  [STST 2023]”. კონფერენცია მიზნად ისახავს სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებში პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებასა და სამეცნიერო საქმიანობაში მათი ჩართულობის ზრდას. 

ღონისძიებაზე მონაწილეებმა ტრადიციულად ინგლისურ ენაზე წარმოადგინეს ნაშრომები, რომელიც სპეციალურად მოწვეულმა ჟიურის წევრებმა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით შეაფასეს: 

1. მოხსენებაში/პრეზენტაციაში წარმოდგენილი თემის/საკითხის/ პრობლემის აქტუალურობა და ინოვაციურობა;

2. პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები;

3. პრეზენტაციის სტრუქტურული გამართულობის ხარისხი;

4. დისკუსიაში ჩართულობის ხარისხი.

კონფერენციის ჟიურის წევრები იყვნენ: 

1) მაკა მანწკავა - თსსუ-ის ფიზიკისა და ბიოფიზიკის, ბიომექანიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; საქართველოს კლინიკური რეოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წარმომადგენელი რეოლოგიის მიმართულებით, ევროპის კლინიკური რეოლოგიისა და მიკროცირკულაციის საზოგადოების ქართული სექციის ხელმძღვანელი; 

2) მარიამ აბისონაშვილი - ექიმი თერაპევტი; 

3) ანა ბოჭორიშვილი - თსსუ-ის კვების, ასაკობრივი მედიცინის, გარემოსა და პროფესიული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი, ნუტრიციოლოგი.

 კონფერენციის ბოლოს გამოვლინდა სამი საუკეთესო მოხსენების ავტორი:  

1.თამარ ზურაბაშვილი - ,,Liver Injury in Covid-19” (თსსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტი, X სემესტრელი სტუდენტი);

2. ელენე ალფაიძე - ,,Lyme Disease” ” (თსსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტი, IV სემესტრელი სტუდენტი);

3.Muhamaad Saad Ullah Khan -,,The  Zombie Fungus” (თსსუ-ის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი, II სემესტრელი სტუდენტი).

აღსანიშნავია, რომ კონფერენციის ისტორიაში პირველად ორი გამარჯვებული აირჩია ჟიურიმ, ხოლო მესამე გამარჯვებული ანონიმური გამოკითხვის შედეგად გამოავლინა დამსწრე საზოგადოებამ.