სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება #24/5 (2015 წლის 24 ივლისი)  დანართით,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21_ე და 34-ე მუხლების, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდების 26_ე მუხლის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 27  აპრილის #23/6 დადგენილებით დამტკიცებული ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის და საკონკურსო კომისიის მუშაობის რეგლამენტის” მე_2 მუხლის 23_ე პუნქტის, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის #15 საოქმო დადგენილებისა და აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 24 ივლისის #24/12 საოქმო გადაწყვეტილების შესაბამისად, აკადემიური საბჭო

ა დ გ ე ნ ს:

1. დამტკიცდეს სსიპ _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციები ასოცირებული და ასისტენტ_პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ, თანდართული დანართის შესაბამისად.
2. დადგენილება ძალაშია 2015 წლის 24 ივლისიდან.
3. წინამდებარე დადგენილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში,  მის: დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, #6.
 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია
რექტორი

დანართი დამტკიცებულია თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 24 ივლისის N 24/5 დადგენილებით

 

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციები ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დაკავების  შესახებ

 

მედიცინის    ფაკულტეტი

 

მორფოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

 

ადამიანის ნორმალური ანატომიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ასმათ შუკაკიძე

 

მარინა აბესაძე

 

მაია დგებუაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

ცისანა ხომერიკი

 

ელენე შვანგირაძე

 

მაია ხარაბაძე

 

მანანა არაბული

 

ლალი ალადაშვილი

ტოპოგრაფიული ანატომიის და ოპერაციული ქირურგიის

მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

მანანა რამიშვილი

 

ლეილა ჯანდიერი

ასისტენტ-პროფესორები:

ლევან ბენაშვილი

 

თეიმურაზ კოვზირიძე

ექსპერიმენტული და პრეკლინიკური ანატომიის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

დავით ჩახუნაშვილი

ჰისტოლოგიის, ციტოლოგიის და ემბრიოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ნათია გუჯაბიძე

 

ნინო თევზაძე


ასისტენტ-პროფესორები:

მაია გაგუა

 

თამარ გიორგაძე

ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი

 

სამედიცინო ფარმაკოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ლუიზა გაბუნია

ასისტენტ-პროფესორები:

კახი ბაკურიძე

 

მაია გვიშიანი

 

მაკრინე მირზიაშვილი

სამედიცინო-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

 

მედიცინის ისტორიის და ბიოეთიკის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ბელა მამულაშვილი

ფსიქოლოგიის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

რუსუდან მხეიძე

პათოლოგიის და სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტი

 

პათოფიზიოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

თეიმურაზ პეტრიაშვილი

 

ნატალია პავლიაშვილი

 

ქეთევან ღამბაშიძე

ასისტენტ-პროფესორები:

მაკა თოფურიძე

 

ნინო ბეჟიტაშვილი

 

მანანა ნამორაძე

პათოლოგიური ანატომიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ზაზა თოფურია

 

ბესიკ კოჭლამაზაშვილი

 

ომარ ხარძეიშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

გიორგი დიდავა

 

მირანდა გუდაძე

მიკრობიოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

შორენა ხეცურიანი

ასისტენტ-პროფესორები:

დარეჯან მეტრეველი

 

ხათუნა გაჩეჩილაძე

იმუნოლოგიის მიმართულება

 


ასოცირებული პროფესორები:

ნონა ჯანიკაშვილი

 

ნინო ქიქოძე

 

ია ფანცულაია

ასისტენტ-პროფესორი

ნინო დიდბარიძე

მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორები:

ციალა გიგინეიშვილი

 

ეკა კვარაცხელია

სასამართლო მედიცინის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან ბერიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

კახა მოსიძე

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

 

შინაგან დაავადებათა N1 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ირმა მამაცაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

თამარ სვანიძე

 

თამარ სარალიძე

 

თეა გეგენავა

შინაგან დაავადებათა N2 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ნონა კაკაურიძე

ასისტენტ-პროფესორები:

დარეჯან გაბუნია

 

მარინა ჯიბლაძე

 

მაკა გეგენავა

შინაგან დაავადებათა N3 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ირმა ჭოხონელიძე

 

თამარ ყანდაშვილი

 

ზვიად კირტავა

ასისტენტ-პროფესორები:

ხათუნა ციციაშვილი

 

თეიმურაზ მახარაძე

 

ლია მინდიაშვილი

ენდოკრინოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

მარინე გორდელაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

ნინო ჩარკვიანი

 

ქეთევან ხითარიშვილი


ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის

მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ბიძინა მაჭავარიანი

ასისტენტ-პროფესორი

ქეთევან მაჭავარიანი

საოჯახო მედიცინის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ნინო კიკნაძე

ინფექციურ სნეულებათა მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ნინო ყიფიანი

 

მალვინა ჯავახაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

თამარ გეგეშიძე

 

თამარა მეგრელიშვილი

 

მანანა მახვილაძე

ფთიზიატრიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

კახა ვაჭარაძე

ასისტენტ-პროფესორი

მარინა ნონიკაშვილი

გერიატრიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ირინე ანდრონიკაშვილი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

მანანა თევზაძე

 

ნინო ცისკარიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

ნატალია კილაძე

ქირურგიის დეპარტამენტი

 

ქირურგიის N1 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

თენგიზ ტაბუცაძე

 

ლალი ახმეტელი

 

დავით მაღალაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

გია დათუაშვილი

 

ბესარიონ ირემაშვილი

 

მამუკა გურგენიძე

 

თეიმურაზ ივანიშვილი

 

ნიკოლოზ ძაგნიძე

ქირურგიის N2 მიმართულება

 


ასოცირებული პროფესორი

ავთანდილ მეგრელაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

გია აზმაიფარაშვილი

 

ლევან გოფოძე

ქირურგიის N3 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ზაზა დემეტრაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

ირაკლი კაჭახიძე

 

გიორგი ასათიანი

ქირურგიის N4 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

კონსტანტინე შაფათავა

ასისტენტ-პროფესორები:

თეიმურაზ სესიტაშვილი

 

ალექსანდრე გორდელაძე

 

ილია წერეთელი

უროლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ავთანდილ იმედაძე

ასისტენტ-პროფესორი

ვლადიმერ პაპავა

თვალის სნეულებათა მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

დავით შენგელია

ასისტენტ-პროფესორი

ლამზირა თოდუა

ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ლია ლომიძე

ასისტენტ-პროფესორი

ირინე კეკელიძე

დიაგნოსტიკის საფუძვლების და კლინიკური უნარ-ჩვევების

დეპარტამენტი

 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ვერა კაპეტივაძე

 

ია ავალიანი

ასისტენტ-პროფესორები:

ნინო გეგეშიძე

 

ხათუნა ჭაავა

 

ვახტანგ მალაციძე

ქირურგიულ დაავადებათა პროპედევტიკის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ილია ჭანუყვაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

ვასილ არჩვაძე


 

კონსტანტინე ბერიშვილი

 

ნანა ხოტენაშვილი

ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და ტოქსიკოლოგიის

დეპარტამენტი

 

ანესთეზიოლოგიის და რეანიმატოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ქეთევან მაჭავარიანი

 

გულნარა ქილიფთარი

ასისტენტ-პროფესორი

ლია ძიძიგური

ტოქსიკოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

თეიმურაზ კობიძე

 

ნინო ლობჟანიძე

ასისტენტ-პროფესორი

ნინო ჭავჭანიძე

ონკოლოგიისა და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი

 

ონკოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე თავართქილაძე

ასისტენტ-პროფესორი

მიხეილ შავდია

ჰემატოლოგიის N1 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

მარინე აბაშიძე

ჰემატოლოგიის N2 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ნინა ლოლაშვილი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის

დეპარტამენტი

 

მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

ალექსანდრე თარაშვილი

 

გიორგი თევდორაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

თამარ ანთელავა

 

ნათია ფხალაძე

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ზაზა ბოხუა

ნევროლოგიის დეპარტამენტი

 

ნერვულ სნეულებათა პროპედევტიკის და ტოპიკური დიაგნოსტიკის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ომარ სამუშია


ასისტენტ-პროფესორი

მარინე ქორთუშვილი

კლინიკური ნევროლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ნათელა ოკუჯავა

ასისტენტ-პროფესორი

ირინე ხატიაშვილი

ფსიქიატრიის და ნარკოლოგიის დეპარტამენტი

 

ფსიქიატრიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ეკა ჭყონია

ასისტენტ-პროფესორები:

ზურაბ ბერია

 

გიორგი გელეიშვილი

პედიატრიის დეპარტამენტი

 

პედიატრიის N1 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან გოგბერაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

მანანა კობახიძე

 

ეკატერინე უბერი

პედიატრიის N2 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორები:

მარინა კვეზერელი-კოპაძე

 

თინათინ კუტუბიძე

პედიატრიის N4 მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

მაია ხერხეულიძე

ასისტენტ-პროფესორები:

ქეთევან მათიაშვილი

 

ეკა კანდელაკი

 

თინათინ დავითაია

 

ნანი ყავლაშვილი

ბავშვთა ინფექციური სნეულებების მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

თამარ ჯოხთაბერიძე

ნეონატოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

თამარ გოთუა

ბავშვთა ქირურგიის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ავთანდილ კუტუბიძე

ბავშვთა ნერვულ სნეულებათა მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ნანა ხაჭაპურიძე

რადიოლოგიის დეპარტამენტი

 


რენტგენოლოგიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

გრიგოლ ნემსაძე

ასისტენტ-პროფესორი

ლიანა გზირიშვილი

ულტრასონოგრაფიის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე მთვარაძე

ასისტენტ-პროფესორი

ლორინდა მჟავანაძე

 

ფარმაციის      ფაკულტეტი

 

სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი

 

ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ლეკიშვილი

ფარმაკოგნოზიის და ბოტანიკის დეპარტამენტი

 

ფარმაკოგნოზიის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ლაშა მსხილაძე

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის                                                           ფაკულტეტი

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დეპარტამენტი

 

ჯანდაცვის მენჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის

მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

დალი კიტოვანი

ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ნანული ნინაშვილი

პრევენციული მედიცინის და გარემოს ჯანმრთელობის

დეპარტამენტი

 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

მანანა ხორბალაძე

გარემოს ჯანმრთელობის და პროფესიული მედიცინის

მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ნინო ხაჭაპურიძე

უცხოური ენების დეპარტამენტი

 

ასისტენტ-პროფესორი

მაკა ტატიშვილი

 

ფიზიკური    მედიცინის    და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი

 


ასისტენტ-პროფესორი

ზაზა დუმბაძე

სამედიცინო ბიოლოგიისა და პარაზიტოლოგიის

მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

დავით ცხომელიძე

ასისტენტ-პროფესორი

ნატალია ჭილაძე

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და ბიომექანიკის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ლალი ხუციშვილი

რეაბილიტაციურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

 

ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის მიმართულება

 

ასისტენტ-პროფესორი

ნუგზარ ელიზბარაშვილი

ფიზიკური მედიცინის მიმართულება

 

ასოცირებული პროფესორი

მარინე მათიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

ზურაბ კახაბრიშვილი