თსსუ-ის ადმინისტრაციული და სასწავლო კორპუსები, საუნივერსიტეტო კლინიკები, საუნივერსიტეტო ინსტიტუტები, კლინიკური ბაზები