დაცული სადოქტორო ნაშრომების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით

 

მედიცინის ფაკულტეტი - 2013

თამარ მოსულიშვილი. რაიტთერაპიის ეფექტურობის მექანიზმები ბავშვებში ჰიპერმობილური სახსრების სინდრომით (7-14 წწ.).

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. მანონი ლორია

შორენა წიკლაური. ვანადიუმის ინტრანაზალური ელექტროფორეზით მკურნალობის მოქმედება ალერგიული რინიტების პათოფიზიოლოგიურ მექანიზმებზე.   

ხელმძღვანელები: პროფ. ნიკოლოზ სააკაშვილი, პროფ. გურამ ბექაია

ია მიქაძე. ინტერლეიკინ-10 და ინტერლეიკინ-12-ის პროგნოზული მნიშვნელობა С-ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ელზა ვაშაკიძე

დავით დავითაშვილი. ოქსიდაციური სტრესის როლი თავის ტვინის ნეიროდეგენერაციული დაზიანებების დროს და მისი მოდულაცია.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თამარ სანიკიძე, ასოც. პროფ. ნატალია პავლიაშვილი

მაია ხარაბაძე. ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური და ფუნქციური განვითარების თავისებურებები კახეთის რეგიონში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მაგდანა ბეთანელი, პროფ. რამაზ ხეცურიანი

ქეთევან მათიაშვილი. მოტორული და ფსიქოსოციალური განვითარების შეფასება ადრეული ასაკის ბავშებში რკინადეფიციტური ანემიის დროს.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნინო მანჯავიძე

ლევან რატიანი. ათეროსკლეროზით გამოწვეული კარდიო-ვასკულური დაავადებების რისკის მარკერები რეპროდუქციული და მენოპაუზის ასაკის ქალებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მაია სულაქველიძე, პროფ. თამარ სანიკიძე

ეკატერინე სუხიშვილი. კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდის როლი მაკე ვირთაგვებში არტერიული წნევის რეგულაციის, ნაყოფის ზრდის და გადარჩენის პროცესში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. გურამ ბექაია,  აკად. ნოდარ მითაგვარია

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი - 2013

 რუსუდან კენჭაძე. პირის ღრუს წვის სინდრომის მართვა სხვადასხვა ეტიოლოგიურ ფაქტორთა გათვალისწინებით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა ივერიელი, პროფ. ნათელა (ნანა) გელაძე

ნინო გოგებაშვილი. პაროდონტიტის დროს განვითარებული იმუნური მაჩვენებლების ცვლილებები იმუნომოდულაციის პროცესში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნოდარ გოგებაშვილი

სამეცნიერო კონსულტანტი – ასოც. პროფ. ნინო აბაშიძე

ფარმაციის ფაკულტეტი - 2013

ანა ბოჟაძე. ქრისტესისხლას (Chelidonium majus L.) მიწისზედა ნაწილებიდან მიზანმიმართული მიწოდების ციტოტოქსიკური საშუალების შემუშავება.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალიოშა ბაკურიძე, პროფ. ვალენტინა ვაჩნაძე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 2013

 ივანე კუგოტი. საქართველოს ზოგიერთი მთიანი რეგიონის მოსახლეობის რადიაციული დატვირთვა, შორეული შედეგების პროგნოზირება და მათი პრევენცია.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნინო ვეფხვაძე

შორენა ტუკვაძე. თუთიის დეფიციტი ბავშვთა ასაკში და მისი პროფილაქტიკა თუთიით ფორტიფიცირებული პროდუქტით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რევაზ კვერენჩხილაძე, აკად. დოქტორი მედიცინაში რუსუდან კვანჭახაძე 

ნატო ხუნაშვილი. თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა შრომის პირობები და ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რევაზ კვერენჩხილაძე,  ასოც. პროფ. მარინა ციმაკურიძე

თამარ დარსანია. კვების პოლიტიკის ძირითადი კონცეფციების კომპლექსური შესწავლა საქართველოში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. შალვა ზარნაძე

სულ - 15   (2013 წ.)

2014

 

მედიცინის ფაკულტეტი - 2014

 

ბონდო ბჟალავა. შიზოფრენიით შეპყრობილ პაციენტებში, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების განვითარებაში პეპტიდ α-დეფენზინ 1-ის როლი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. შალვა პეტრიაშვილი, პროფ. ზვიად ღურწკაია

მაკა ხაბურზანია. ელექტროენცეფალოგრაფიული მახასიათებლების პროგნოზული მნიშვნელობა სხვადასხვა ეტიოლოგიის კომის დროს.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. მაია ბერიძე

სამეცნიერო კონსულტანტი – მედიცინის აკად. დოქტორი მიხეილ ვირსალაძე 

გიორგი ფარქოსაძე. ოქსიდაციური სტრესის როლი ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადების პათოგენეზში პოსტმენოპაუზური ასაკის ქალებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მაია სულაქველიძე, პროფ. თამარ სანიკიძე

მარიამ პლიასუნოვა. ადგილობრივი საანესთეზიო საშუალებებით პირის ღრუში გამოწვეული სისხლის მიმოქცევის ცვლილებების შესაძლო მექანიზმების ანალიზი (ექსპერიმენტული კვლევა).

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. გურამ ბექაია

მედეა შენგელია. ნაღველკენჭოვანი დაავადების რისკის მარკერები მენოპაუზის პერიოდის ქალებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნოდარ გოგებაშვილი, პროფ. თამარ სანიკიძე

მარინე ალფაიძე. თავის ტვინის სისხლმომარაგების უკანა აუზის დისცირკულაციის ნეიროსონოლოგიური პატერნების დახასიათება და მათი კლინიკური ღირებულება.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. მარინე ჯანელიძე

სამეცნიერო კონსულტანტი – პროფ. ეკატერინა ტიტიანოვა (სოფიის უნივესიტეტი)

თეა ბოჭორიშვილი. ინსულინრეზისტენტობა HCV ინფექციით პაციენტებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ელზა ვაშაკიძე

ნინო ჩოგოვაძე. საშვილოსნოს ყელის მეტაპლაზიური პროცესების კლინიკო-კოლპოსკოპიური, ციტოჰისტოპათოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური თავისებურებები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. გიორგი ბურკაძე

სამეცნიერო კონსულტანტი – მედიცინის დოქტორი მადონა ჯუღელი

თეონა დევდარიანი. სენსონევრალური სმენაჩლუნგობის პრობლემის თავისებურებანი ციტომეგალოვირუს მატარებელ სკოლამდელ და უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნინო მანჯავიძე, ასოც. პროფ. ქეთევან გოგბერაშვილი 

სამეცნიერო კონსულტანტი – საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის წ/კორესპონდენტი ზურაბ ქევანიშვილი

მირანდა გუდაძე. ღეროვანი უჯრედების განაწილების თავისებურებები ძუძუს სხვადასხვა ფენოტიპის დუქტურ ინვაზიურ კარცინომებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. გიორგი ბურკაძე

მაგდა თორთლაძე. ოქსიდაციური და იმუნური ფაქტორების როლი პრეეკლამფსიის პათოგენეზში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნიკოლოზ კინტრაია, პროფ. თამარ სანიკიძე

 

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი - 2014

ნინო ხიმშიაშვილი. პრე- და პუბერტულ ასაკში პაროდონტის ქსოვილში მატრიქსული მეტალოპროტეინაზების და IV ტიპის კოლაგენის შემცველობის კვლევა გინგივიტის ადრეული დიაგნოსტიკისა და პროგნოზისთვის.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. თამარ შიშნიაშვილი

სამეცნიერო კონსულტანტი – პროფ. ზურაბ ცაგარელი

მერი ბორჯაძე. ტუჩების დაავადებების სადიაგნოსტიკო კლინიკურ-მორფოლოგიური ალგორითმი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა ივერიელი, პროფ. ომარ ხარძეიშვილი

ფარმაციის ფაკულტეტი - 2014

ნანა შაშიაშვილი. მცენარეული წარმოშობის ანტიოქსიდანტური აქტიურობის მქონე საშუალების მიღება და სტანდარტიზაცია.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. დალი ბერაშვილი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 2014

მედეია ელოშვილი. მენინგოკოკური ინფექციის ეპიდემიოლოგია საქართველოში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ირაკლი მჭედლიშვილი, პროფ. პაატა იმნაძე

სულ - 15   (2014 წ.)

2015

მედიცინის ფაკულტეტი - 2015

ნორა კოკაია. საქართველოში ვისცერული ლეიშმანიოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგია და კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ოთარ ზენაიშვილი  

მეგი ბერუჩაშვილი. საშვილოსნოს ყელის ეპითელიუმის მორფოლოგიური ცვლილებები ქალთა პოპულაციის რისკ-ჯგუფებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ზაზა თოფურია

დავით ელგანდაშვილი. გასტროეზოფაგური შესართავის არასიმსივნური პათოლოგიების ლაპაროსკოპიული და ღია ქირურგიული მეთოდებით მკურნალობის ოპტიმიზება.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მერაბ . კილაძე, პროფ. მერაბ . კილაძე

მონიკა შეროზია. ნაწლავების ფუნქციური დარღვევების ფიზიკური მეთოდებით მკურნალობის დიფერენციალური შეფასება.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. გია ბერაძე

პაატა ღუდუშაური. ბარძაყის დინამიური სპირალური თვით-მჭრელი ჭანჭიკის იმპლანტატის როლი ბარძაყის ყელის (პროქსიმალური ნაწილის-ციბრუტებზე გამავალი) მოტეხილობების მკურნალობაში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. თორნიკე ნოზაძე 

ხათუნა ხიჯაკაძე. კრეატინფოსფოკინაზას მიოკარდიული ფრაქციის და ტროპონინ I-ის დინამიკა, მათი კორელაცია და პროგნოზული მნიშვნელობა გულის იშემიური დაავადებით პაციენტებში წარმატებული კანგავლითი კორონარული რევასკულარიზაციის შემდეგ.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნოდარ ემუხვარი, მედ. აკად. დოქტორი ეთერ  ცეცხლაძე 

თამარ ქოქაშვილი. ქოლერის გამომწვევის გამოვლენა საქართველოს რეკრეაციულ წყალსატევებში, მისი ეკოლოგიის და ბიომრავალფეროვნების შესწავლა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. გიორგი კამკამიძე, ბიოლ. მეცნ. დოქტორი მარინე თედიაშვილი 

ზვიად მათოშვილი. ნაადრევი რეპოლარიზაცია, როგორც არითმიების განვითარების პრედიქტორი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. შალვა პეტრიაშვილი

ლარისა მელია. სიმულტანური ოპერაციების ეფექტურობა სამეანო-გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნ.კინტრაია

გიორგი ქოჩიაშვილი. ანთებითი მედიატორების – ალარმინების როლი ინტერსტიციული ცისტიტის პათოგენეზში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. დ. ქოჩიაშვილი

ელენე პაჭკორია. E.COLI -ინფექციის როლი და მნიშვნელობა დიარეული დაავადებების და სანაღვლე გზების პათოლოგიების დროს.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ელზა ვაშაკიძე, მედ. აკად. დოქტორი თამარ მეგრელიშვილი 

ხათუნა რეხვიაშვილი. ციტოკინებისა და მარეგულირებელი T-უჯრედების როლი I ტიპის დიაბეტის პათოგენეზში.   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. თინათინ ჩიქოვანი

მაია მათოშვილი.  CCR6 გენის და ოქსიდაციური სტრესის როლი ფსორიაზის პათოგენეზში - კავკასიურ პოპულაციაზე ჩატარებული კვლევა.    

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე   

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი - 2015

მანანა უსტიაშვილი. რეპარაციული დენტინოგენეზის უჯრედული და ქსოვილოვანი მექანიზმებისა და დენტინის კარიესის მართვის ძირითადი ასპექტები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. მარინა მამალაძე 

სამეცნიერო კონსულტანტი – პროფ. დიმიტრი კორძაია 

ფარმაციის ფაკულტეტი - 2015

ზინაიდა ჭანტურია. სათანადო (კარგი) სააფთიაქო პრაქტიკის (GPP) დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ვაჟა ერიაშვილი,  ასოც. პროფ. თამაზ ჭუმბურიძე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 2015

ნანა მამუჩიშვილი. ლეპტოსპიროზის გავრცელება საქართველოში და მისი ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ.  ირაკლი მჭედლიშვილი, პროფ. პაატა იმნაძე

სულ - 16   (2015 წ.)

2016

მედიცინის ფაკულტეტი – 2016

ეკატერინე შეშაბერიძე. რაიტთერაპიის ეფექტურობის მექანიზმები სტატიკური (ფეხმოკლეობით გამოწვეული) და წელის დისპლაზიური (I-II ხარისხის) სკოლიოზის მქონე 11-16 წლის ბავშვებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. მანონი ლორია

 არჩილ შარაშენიძე. უტეროპლაცენტური სისხლის მიმოქცევის დარღვევის როლი ორსულობის გართულების პათოგენეზში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ლია კიკალიშვილი

სამეცნიერო კონსულტანტი – პროფ. პალიკო კინტრაია

შონვაძე დალი. აუტოანთებითი პერიოდული ცხელებით მიმდინარე დაავადებები ბავშვებსა და მოზარდებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ყარამან ფაღავა,  აკად. დოქტორი მედიცინაში ირინე კორინთელი

ნათია გამყრელიძე. მიკროსისხლძარღვთა კედლის ფუნქციების, ერითროციტების თვისებების და სისხლის დენადობის ცვლილებები ხანგრძლივი ზეწოლის სინდრომის დროს.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. თეიმურაზ პეტრიაშვილი

გვანცა არველაძე. ლაქტატ-აციდოზის და მიტოქონდრიების ფუნქციური უკმარისობის როლი ნევროლოგიური სინდრომების და დაავადებების განვითარებაში ბავშვებსა და მოზარდებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნათელა (ნანა) გელაძე

კონსულტანტი – პროფ. თამარ სანიკიძე

თამარ ბასილაძე. აზოტის ოქსიდითა და კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდით გამოწვეული მიკროცირკულაციის ცვლილებების ფარმაკოლოგიური მოდულაციის მექანიზმები კაპსაიცინით ინდუცირებული ნეიროგენური ანთების დროს (ექსპერიმენტული კვლევა ვირთაგვებზე).

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნიკოლოზ გონგაძე, პროფ. გურამ ბექაია

შალვა ქორიძე. საკეისრო კვეთის სიხშირის ზრდის ფსიქოსოციალური ფაქტორები და პოსტოპერაციული გართულებების პრევენციის გზები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ს კლინიკის

პროფესორი პლატონ მაჭავარიანი 

გელა მეცხვარიშვილი. ბაქტერიოფაგოთერაპიის პედიატრიული ასპექტები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ყარამან ფაღავა,  მედიცინის აკად. დოქტორი ირინე კორინთელი 

ბესარიონ ლასარეიშვილი. იმუნური სისტემის ასაკობრივი თავისებურებები T-უჯრედულ სუბპოპულაციებში.  

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თინათინ ჩიქოვანი, ასოც. პროფ. ია ფანცულაია

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი – 2016

ეკატერინე ბეშკენაძე. კბილების ფესვებისა და არხების ანატომიურ-მორფოლოგიური თავისებურებები საქართველოს მოსახლეობაში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნინო ჭიპაშვილი,  მედიცინის აკად. დოქტორი ეკატერინე მირველაშვილი 

ხათუნა დავარაშვილი. კბილის პულპის დემიელინიზაციის პროცესი მწვავე და ქრონიკული პულპიტების დროს და პულპის ძირითადი ნივთიერების როლი ნორმასა და პათოლოგიაში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ნინო კორსანტია

სულ - 11   (2016 წ.)

2017

მედიცინის ფაკულტეტი – 2017

ქეთევან ბერიანიძე. კანის ასაკობრივი ცვლილებები რეპროდუქციულ და მენოპაუზურ ასაკის ქალებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე, პროფ. თამარ სანიკიძე

მანანა ღონღაძე. ანტიოქსიდანტების როლი ჰეპატოციტების ციტოლიზის რეგულაციაში ღვიძლის მედიკამენტოზური დაზიანებისას ექსპერიმენტში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ნელი ანთელავა

ნიკოლოზ ავაზაშვილი. გრძელი ლულოვანი ძვლების ოსტეოსინთეზის და მსხვილი სახსრების ენდოპროტეზირების პოსტოპერაციული ინფექციური გართულებების მონიტორინგი პრევენციული ღონისძიებების ოპტიმიზაციისათვის.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თორნიკე ნოზაძე, პროფ. ირაკლი მჭედლიშვილი სამეცნიერო კონსულტანტი – პროფ. პაატა იმნაძე

ხათუნა გეგენავა. სმენის ფუნქცია თამბაქოს მომხმარებლებში: საქართველოს მონაცემები.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკად. აკადემიკოსი,  პროფესორი შოთა ჯაფარიძე, საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკად. წევრ-კორ., პროფესორი ზურაბ ქევანიშვილი

დავით კობეშავიძე. ნოზოკომიური ჩირქოვან–ანთებითი ინფექციების მიკრობიოლოგიური მონიტორინგი ახალშობილებსა და მელოგინეებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. დარეჯან ჩიკვილაძე

ნინო ჯოჯუა. აზოტის ოქსიდის და დიმეთილ სულფოქსიდის როლი იშემიური ინსულტის და მის შედეგად განვითარებული პენამბრის მახასიათებლების ფორმირებაში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნიკოლოზ გონგაძე, აკადემიკოსი ნოდარ მითაგვარია

 მარიამ ხარაიშვილი. ლოგინობის ხანის მწვავე ინფექცია: ეპიდემიოლოგია, რისკ-ფაქტორები და მათი როლი რეპროდუქციული ასაკის ქალთა პოპულაციის ფერტილობის პათოგენეზში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მედიცინის აკად. დოქტორი, თსსუ კლინიკის პროფესორი პლატონ მაჭავარიანი

მარგალიტა გოგოლაძე. თიაქარპლასტიკა ახალი ანტისეპტიკური პოლიმერული ბიოკომპოზიტური ბადეებით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მერაბ კილაძე,  პროფ. თამაზ ჩხიკვაძე

ნინო ლომიძე. IgE – გაშუალებული კვებითი ალერგიის ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები ალერგიულ პაციენტთა პოპულაციაში“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მაია გოთუა, პროფ. გაიანე სიმონია

ფარმაციის ფაკულტეტი – 2017

კობა სივსივაძე. მეორე თაობის ზოგიერთი ანტიფსიქოზური საშუალების ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თამაზ მურთაზაშვილი, ასოც. პროფ. მალხაზ ჯოხაძე

სოფიო გოქაძე. ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერის საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი და დამწვრობის სამკურნალო თანამედროვე მზა წამალთფორმების შემუშავება.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალიოშა ბაკურიძე, ბიოლ. მეცნ. დოქტორი ვახტანგ ბარბაქაძე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი – 2017

ნინო მირზიკაშვილი. პირველადი ჯანდაცვის ქსელში მოზარდთა სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესების პერსპექტივები საქართველოში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – პროფ. ლევან ბარამიძე

სულ - 12   (2017 წ.)

2018 წელი

მედიცინის ფაკულტეტი -2018

თამთა აზრუმელაშვილი - პერკუტანული ბიოფსია რადიოლოგიური გამოსახვის კონტროლით გულმკერდის პათოლოგიათა დიაგნოსტიკაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მალხაზ მიზანდარი

დავით გუნია - თავის ტვინის სისხლძარღვების პარკისებური ანევრიზმების ენდოვასკულური მკურნალობა სისხლჩაქცევის მწვავე პერიოდში, სისხლძარღვოვანი სპაზმის ფონზე

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი ინგოროყვა

ნინო გოგატიშვილი - მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკოლვუნსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგები 3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა ხაჭაპურიძე

ნინო ქანთარია - ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გაიანე სიმონია

ნინო ფრუიძე - პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანის ერითროციტების სიცოცხლის ხანგრძლივობის, მორფო-ფუნქციური ცვალებადობის და ერიფტოზის ასაკობრივი თავისებურებები

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ.რამაზ ხეცურიანი, პროფ. თამარ სანიკიძე

ნინო ცხვედიანი - ინფრაწითელი და ხილული გამოსხივების გავლენა თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნასა და ვეგეტატურ ბალანსზე ადამიანის ორგანიზმში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე, პროფ. ალექსანდრე ციბაძე

გურანდა ლორთქიფანიძე - ფილტვის ტუბერკულოზთან ასოცირებული და იზოლირებული გენიტალური ტუბერკულოზის (GTB)-ის თავისებურებები საქართველოში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. კახა ვაჭარაძე, პროფ. ნიკოლოზ კინტრაია

შოთა ბოლქვაძე - კორტიკული ინტრამედულური აუტოტრანსლანტატების გამოყენება ლულოვანი ძვლების შეუხორცებელი მოტეხილობების სამკურნალოდ

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. გია თომაძე, მმდ. ნიკოლოზ კაჭარავა

ლაშა ჯაფარიძე - ატორვასტატინის და ეზეტიმიბის კომბინირებული მკურნალობის ეფექტურობა მწვავე კორონარული სინდრომის დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ირაკლი მეგრელაძე

მარიამ ხუნდაძე - ბავშვთა და მოზარდთა სომატოფორმული და სხვა ნევროტული აშლილობების კლინიკურ-ფსიქოლოგიური თავისებურებები

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნანა გელაძე, პროფ. რამაზ საყვარელიძე

ნატო ფანცულაია - პრო - და ანტიანთებითი ციტოკინების როლი დაბერების პროცესში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ ჩიქოვანი

ქეთევან მაზმიშვილი - რადიოსიხშირული თერმული აბლაციის გავლენა ადაპტაციურ იმუნურ პასუხზე ღვიძლის კიბოს მქონე პაციენტებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თინათინ ჩიქოვანი, ასოც. პროფ. ნონა ჯანიკაშვილი

აბესალომ ტყეშელაშვილი - ბარძაყის ძვლის ტრანსცერვიკალური მოტეხილობის თავისებურებანი და მათი ოპერაციული მკურნალობა ატრავმული V -ს მაგვარი ორღერძიანი ფიქსატორით

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. თორნიკე ნოზაძე, მმდ. ნიკოლოზ კაჭარავა

თამარ ნიკურაძე - გენეტიკური დარღვევების ალგორითმი ხორხის სიმსივნის მქონე პაციენტებში სხივური თერაპიის გვერდითი ეფექტების პროგნოზისთვის

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ოთარ ურუშაძე, პროფ. ალა ზედგინიძე

სოფიო ტატიშვილი - დეპრესიის სიმპტომის როლი მწვავე კორონარული სინდრომის მიმდინარეობაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი ქავთარაძე, პროფ. დავით გორდელაძე

ნანა მგალობლიშვილი  - ამოსუნთქული აზოტის ოქსიდის განსაზღვრის პათოფიზიოლოგიური და კლინიკური მნიშვნელობის შეფასება ბრონქული ასთმის დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მმდ. მაია გოთუა,  MD ვახტანგ ყიფიანი

სტომატოლოგიის  ფაკულტეტი-2018

გიორგი ლაგვილავა - ქალა-ტვინის ტრავმასთან შეუღლებული სახის ზედა და შუა ზონების დაზიანებების ოპტიმალური ქირურგიული მკურნალობის საკითხი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ გვენეტაძე

ლევან მორჩაძე - ხანდაზმული მოსახლეობის სტომატოლოგიური სტატუსი და მათი ორთოპედიული მომსახურების ოპტიმიზაცია იმერეთის რეგიონში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  MD, Ph. D ვლადიმერ მარგველაშვილი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 2018

ჯილდა ჭეიშვილი - დემოგრაფიული პოლიტიკის სტრატეგია, საქართველოს დემოგრაფიული სიტუაციის ანალიზი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე ზარნაძე

ეკა ელაშვილი - ტულარემიის ეპიდემიოლოგიური და ეპიზოოტოლოგიური მახასიათებლები საქართველოში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. დავით გელოვანი, პროფ. პაატა იმნაძე

სოფიო ჭინჭარაძე  -  ზედა ტუჩის და ხახის თანდაყოლილი ნაპრალის ეპიდემიოლოგია საქართველოში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ზურაბ ვადაჭკორია, პროფ. ირაკლი მჭედლიშვილი

გიორგი სიხარულიძე  - პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა და კომორბიდობა მედიაციური მოდელის მიხედვით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზურაბ სიხარულიძე

ფარმაციის ფაკულტეტი - 2018

 ალექსანდრე ცერცვაძე -  კოლხეთის დაბლობის სფაგნუმიანი ტორფიანი პელოიდების ფიზიკურ ქიმიური და ფარმაკოტექნოლოგიური შეფასება

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. დალი ბერაშვილი, ბად. იზოლდა მაჭუტაძე

სულ - 23 (2018 წ.)

2019

მედიცინის ფაკულტეტი-2019

ნინო ცისკარიშვილი  - ვიტილიგოს პათოგენეზის და მკურნალობის თავისებურებანი

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე,  ასოც. პროფ. ეკა ჭყონია

ანა არჩვაძე  - ალისკირენის გამოყენების კლინიკო-ფარმაკოლოგიური საფუძვლები პერიფერიული ნეიროპათიით გართულებული შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ქისტაური

ლევან ჭაჭია  - ჰირსუტიზმის ეპიდემიოლოგია და ჰორმონ-მეტაბოლური თავისებურებები ადრეული რეპროდუქციული ასაკის ქალთა პოპულაციაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ბესარიონ ტყეშელაშვილი

ნიკოლოზ ონაშვილი  - ღვიძლის არტერიული სისხლმომარაგების ანატომიური ვარიანტები ჰემატოცელულური კარცინომის დროს, მათი გამოსახვა კომპიუტერული ტომოგრაფიის საშუალებით და მნიშვნელობა პერკუტანულ ინტერვენციულ პროცედურებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მიზანდარი

კონსტანტინე ჩახუნაშვილი  - პლაცენტის ჭიპლარის არტერიისგან სამგანზომილებიანი მატრიქსის შექმნა და მისი გამოყენება ბილიარული ატრეზიის ქირურგიაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ზურაბ კაკაბაძე, პროფ. ირაკლი ფავლენიშვილი

ლია გუბელაძე  - B antracis-ის მიმართ საწინააღმდეგო  ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და დახასიათება

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მარინე თედიაშვილი, MD, Ph.D გიორგი კამკამიძე

მარიკა წერეთელი  - საქართველოში კარბაპენემ რეზისტენტული ენტერობაქტერიების და Clostridium difficile-ს ინფექციების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ელზა ვაშაკიძე

ნათია მორჩილაძე  - თირეოიდული  პათოლოგიის გავრცელება, კლინიკურ-ჰორმონული თავისებურებები და გამოსავალი ორსულ ქალებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ბესარიონ ტყეშელაშვილი

მერაბ კაპანაძე  - რბილქსოვილოვანი რელიზის მოდიფიცირებული მეთოდის გამოყენება ტოტალური ენდოპროთეზირების დროს, ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ფონზე განვითარებული დისპლაზიური კოკსართროზის (crowe III-IV) ოპერაციული მკურნალობისას

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თორნიკე ნოზაძე

თამარ იმნაძე -  ქრონიკული HCV  ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის ეფექტურობა ციხეში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ელზა ვაშაკიძე

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი-2019

ზაზა ნაკუდაშვილი - პირის ღრუს პოსტპროთეზული დაზიანებების ზოგიერთი ასპექტი და პროფილაქტიკური ღონისძიებების ანალიზი

სამეცნიერო ხელმძღვანელებ: პროფ. სამსონ მღებრიშვილი, პროფ. თამარ სანიკიძე

ფარმაციის ფაკულტეტი-2019

თამარ მასიუკოვიჩი - აჭარის რეგიონში გავრცელებული ლამიანი სულფიდური პელოიდების კვლევა სამედიცინო და კოსმეტოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალიოშა ბაკურიძე, პროფ. თამაზ მურთაზაშვილი

ანა გაფრინდაშვილი - აჭარის რეგიონში გავრცელებული თიხების კვლევა სამედიცინო და კოსმეტოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. დალი ბერაშვილი, ასოც. პროფ. გულნარა მიქაია

სულ - 13 (2019 წ.)

2020

მედიცინის ფაკულტეტი-2020

 

ცისკარ ცისკარიშვილი  - როზაცეას ადრეული ფორმების პათოგენეზისა და მკურნალობის თავისებურებანი

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე,   პროფ. ნ. ანთელავა

კონსტანტინე (კახა) გიორგაძე - რელიგიისა და მენტალური ჯანმრთელობის ურთიერთმიმართების საკითხები ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რ.შენგელია; პროფ. ნ. დურგლიშვილი

ქეთევან კანკავა - ძუძუს კიბოს ეპიგენეტიკური ასპექტები საქათველოს ქალთა პოპულაციაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ე. აბზიანიძე, პროფ. გ. ბურკაძე, კონსულტ. ასოც. პროფ. ე. კვარაცხელია

ირმა კორინთელი - ანტიბაქტერიული პრეპარატების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ოპტიმიზაციის გზები

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ყ.ფაღავა, კონსულტ. პროფ.  ი. მჭედლიშვილი

ვერა მუნჯიშვილი - საკვერცხის ეპითელური სიმსივნეების (ადენომა-მოსაზღვრე სიმსივნე-ადენოკარცინომა) ეპიგენეტიკური ცვლილებებისა და პროლიფერაციული აქტივობის თავისებურებანი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. გ. ბურკაძე

ნონა ჩიკვაიძე - ტროფობლასტური პათოლოგიების თავისებურებები თვითნებითი აბორტების დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ.  ნ. კინტრაია, კონსულტ. პროფ. გ. ბურკაძე

ქეთევან მანჯგალაძე - საშვილოსნოს ყელის მიკროგარემოს ცვლილებების თავისებურებანი ნეოპლაზიური პროცესების განვითარებაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. გ. თევდორაშვილი, კონსულტ. პროფ. გ. ბურკაძე

ნინო კაპანაძე - პრო და ანტიანთებითი სისტემური ციტოკინური პასუხი პნევმონიის დროს ბავშვებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ი. ჩხაიძე, პროფ. ი. ფანცულაია

მარტა აფხაზავა - ტკივილის შეგრძნების ინდივიდურ განსხვავებათა რეცეპტორული, ჰორმონული და ფსიქოფიზიოლოგიური კორელატები

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ი. კვაჭაძე, პროფ. მ. ცაგარელი

ნანა კიკალიშვილი - ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია-დისპლაზია ადენოკარცინომის პროლიფერაციულ/ ღეროვანუჯრედოვანი ინდექსი და ფენოტიპური თავისებურებები

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რ. ბერიაშვილი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი-2020

ოთარ ვადაჭკორია - კბილის არხის პრეპარირებისა და ობტურაციის სხვადასხვა მეთოდის გავლენა ენდოდონტიური მკურნალობის ეფექტურობაზე

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნ. ჭიპაშვილი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი-2020

ლელა მურუსიძე - ჯანდაცვაში ადამიანური რესურსების მართვის თავისებურებები და ახალი სტრატეგია

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ი. ზარნაძე

ლია გუმბარიძე -  ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევა საქართველოში და მისი ანალიზი

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ლ. ბარამიძე

არჩილ უნდილაშვილი - უწყვეტი სამედიცინო განათლების როლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რ. ბერიაშვილი, ასოც. პროფ. ე. ეკალაძე

ნინო ვაშაკიძე ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა გადარჩენის პერიოდის და მასზე მოქმედი პროგნოზული ფაქტორების რეტროსპექტული ანალიზი საქართველოში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რ. ღვამიჩავა, ასოც. პროფ. ნ. მებონია

სულ - 15 (2020 წ.)

2021

მედიცინის ფაკულტეტი-2021

ონისე ცერცვაძე - კატარაქტის ქირურგიაში ჰიდროფობური და ჰიდროფილური აკრილის თვალში და ლინზების გამოყენების შედარებითი კლინიკური ანალიზი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. მ. დვალი

ნათია ცაგარელი - ოპიოიდური და კანაბინოიდური სისტემების როლი ტკივილის მოდულაციაში თავის ტვინის ლიმბურ სტრუქტურებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ი.კვაჭაძე;  ბიოლ. მეცნ. დოქტორი მ. ცაგარელი

ზურაბ მანიჟაშვილი  - მწვავე პანკრეატიტის ქირურგიული მკურნალობის ოპტიმიზაცია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნ. ლომიძე, პროფ.  გ. ახალაძე

დავით ჩახუნაშვილი - მუცლის წინა გვერდითი კედლის დეფექტის რეკონსტრუქცია ბიოლოგიური სამგანზომილებიანი მემბრანების გამოყენებით

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ.  ნ. ლომიძე, პროფ. ლ. კიკალიშვილი

ნინო ნანეიშვილი - არავერბალური ინტელექტის მაჩვენებელსა და სოციალურ ფუნქციონირებას შორის ურთიერთკავშირი ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული შიზოფრენიის დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თ. სილაგაძე

ქეთევან ჯანდიერი - პორტული კომპლექსის ნაღვლსისხლძარღვოვანი ელემენტები მექანიკური ქოლესტაზის პირობებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ი. ჭანუყვაძე, პროფ. ლ. კიკალიშვილი

ნელი სოლომონია - ტუბსაწინააღმდეგო სამკურნალო რეჟიმის ადეკვატურობის გავლენა მკურნალობის მიმდინარეობასა და გამოსავალზე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. კ. ვაჭარაძე

ქეთევან ლობჟანიძე - ფილტვის ფუნქციის გაუარესების პრედიქტორები ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. რ.თაბუკაშვილი; პროფ. მ. სულაქველიძე

გურანდა ფხაკაძე - საშვილოსნოს ყელის ნეოპლაზიების პროგრესიის მარკერების თავისებურებანი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ზ. ბოხუა

თეონა მუზაშვილი  - სასქესო ჰორმონების რეცეპტორებისა და BRAF მუტაციის ექსპრესიის თავისებურებანი ჰასიმოტოს თირეოიდიტისა და პაპილური კარცინომის თანაარსებობის დროს

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ბურკაძე

ალექსი გოხელაშვილი  - პროგესტერონის როლი T  უჯრედების იმუნური პასუხის რეგულაციაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თ. სანიკიძე

ფარმაციის ფაკულტეტი - 2021

ლამზირა ებრალიძე  - მცენარეული ალკალოიდების შემცველი სიმსივნის საწინააღმდეგო წამალთფორმების დიზაინისა და ტექნოლოგიის სრულყოფა ბუნებრივი დამხმარე ნივთიერებებისა და ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. დ. ბერაშვილი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი-2021

ანა მაკალათია  - პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნის დონის შეფასება საქართველოს მოსახლეობაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ე. მირველაშვილი,  ასოც. პროფ. ნ. ჭიპაშვილი

ნინო გოკიელი - საქართველოს მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და სოციალური უსაფრთხოების პრობლემების შესწავლა და შეფასება

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. შ. ზარნაძე; პროფ. ბ.ზურაშვილი

სულ - 14 (2021 წ.)

2022

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი-2022

ეთერ ბუხნიკაშვილი  - „აივ/შიდსთან ასოცირებული პირის ღრუს ლორწოვანის, პაროდონტის დაავადებების და მდგომარეობების ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები საქართველოში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. . აბაშიძე;  მედიცინის აკადემიური დოქტორი . ცინცაძე

 სამეცნიერო კონსულტანტი: ასისტ-პროფ. . დიდბარიძე.

მარიამ გოგოტიშვილი  - ლაზოლექსის გამოყენება ქრონიკული მორეციდივე ჰერპესული და აფთოზური სტომატიტის კომპლექსურ მკურნალობაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელებიასოც. პროფ. . აბაშიძე;  პროფ. ბ. კორსანტია.

ავთნდილ ბაქრაძე - საღეჭი მუსკულატურის ელექტრომიოგრაფიული კორელატები და ორთოდონტიული სტატუსი სუნთქვის სხვადასხვა პატერნის პირობებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელებიპროფ. ზ. ვადაჭკორია;  პროფ. . კვაჭაძე.

ფრიდონ ჯაფარიძე - აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია, პრევენციული ღონისძიებებისა და სტომატოლოგიური მომსახურების დაგეგმვა - ორგანიზაცია“ 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. . შონია; მედიცინის აკადემიური დოქტორი,   .  ბაქრაძე.

2023

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი-2023

თეა ჯანჯალაშვილი - პაროდონტიტის მკურნალობის მეთოდების ეფექტურობის შეფასება სპეციფიკური კლინიკო-ლაბორატორიული მარკერებით

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. . ივერიელი.

გიორგი ღიბრაძე - ზრდის მარეგულირებელი ენდოგენური თერმოსტაბილური ცილების როლი ჰემანგიომის მკურნალობის ალგორითმში (ექსპერიმენტული კვლევა)“

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. . ვადაჭკორია; ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. . ძიძიგური.  

სამეცნიერო კონსულტანტიპროფ. . ბაკურიძე.

ნინო ორჯონიკიძე - პირის ღრუს ჰუმორული იმუნიტეტი თანკბილვის ანომალიების ორთოდონტიული მკურნალობის დროს ფიქსირებული სისტემებით“, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. . მიქაძე; ასოც.პროფ . ფანცულაია.

სამეცნიერო კონსულტანტი: პროფ. ი.კვაჭაძე