შეხვედრა DAAD

შეხვედრა DAAD

DAAD-ეს გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი გებგარდ როილიდა დოქტორი ნინო ანთაძე შეხვდნენუცხოურიენებისცენტრისდირექტორსპროფესორ ნინო აბრალავას და ცენტრის პროფესორ-მასწავლებლებს. შემდეგ DAAD-ს წარმომადგენლებმა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის გააკეთეს პრეზენტაცია სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ გერმანიაში.