შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში აცხადებს სტუდენტთა შიდა მობილობას.

2023/2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ