შვეიცარიის მთავრობის სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და კვლევითი სტიპენდიები

შვეიცარიის მთავრობის სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და კვლევითი სტიპენდიები

ცხადდება კონკურსი შვეიცარიის მთავრობის მიერ გამოცხადებულ სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და კვლევით სტიპენდიებზე, 2023-2024 სასწავლო წლისათვის.

შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საბუთების ჩაბარების ბოლო ვადა არის 2022 წლის 25 ნოემბერი, 14:00 საათი.

დაინტერესებულ პირებს, შეკითხვების შემთხვევაში, შეუძლიათ მიმართონ შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: tbilisi@eda.admin.ch

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ

სტიპენდიების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართის სახით წარმოდგენილ ფაილებში.