შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები

შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები

შვეიცარიის მთავრობა აცხადებს სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და კვლევით სტიპენდიებს 2024-2025 აკადემიური წლისათვის.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tbilisi@eda.admin.ch

საელჩოში საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 24 ნოემბერი, 12:00 საათი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ