თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  რეზიდენტების საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტების საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ერასმუს+ ოფისი აცხადებს კონკურსს  თსსუ რეზიდენტებისთვის  მობილობის პროგრამის გასავლელად  პიზის უნივერსიტეტში (იტალია). 

მობილობის ხანგრძლივობა -5 თვე.

მობილობის პერიოდი 2022 წლის გაზაფულის სემესტრი.

მობილობასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, სწავლა და ცხოვრება) ანაზღაურდება პროექტის ფარგლებში.

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

–პასპორტის ასლი;

–ცნობა რეზიდენტის/დოქტორანტის  სტატუსის შესახებ (ინგლისურ ენაზე);

–CV-ს ევროპული ფორმატში (ინგლისურ ენაზე);

–სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა);

–ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (იტალიური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად).

დოკუმენტაციის  პირველადი შემოწმება  და  ნომინაცია  მოხდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ერაზმუს + პროგრამის კოორდინატორის მიერ.

შერჩეულ პირებთან გასაუბრება ჩატარდება მიმდინარე წლის 2  ნოემბერს  16:00 საათზე. 

მისამართი:  ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, IV სართული, ოთახი N 418

დაინტერესებულმა პირებმა შეკითხვებისთვის მიმართეთ თსსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს: n.kandelaki@tsmu.edu ; nkandelaki@hotmail.com ; ტელ: (032) 254 24 51

სტიპენდიის მინიჭებას და აპლიკანტთა საბოლოო შერჩევას განახორციელებს (მასპინძელი უნივერსიტეტი).