თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 11 ოქტომბერს 15:00 საათზე გაიმართება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: თსსუ-ის მე-4 სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, ფარმაციის N-2 აუდიტორია

დღის წესრიგი:

1. 2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის შედეგების ანალიზი / მომხსენებელი _ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი, თამარ ჩიკვილაძე;

2. სადოქტორო პროგრამის “ქართული ვაზის ყლორტში არსებული პოლიფენოლების მამოდულირებელი გავლენა სტატინების ფარმაკოკინეტიკაზე და ჰიპოლიპიდემიური ეფექტის პოტენცირებაზე’’ – განხილვა

/ მომხსენებელი _ ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ მურთაზაშვილი;

3. ფარმაციის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

/ მომხსენებელი _ ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დალი ბერაშვილი,

თსსუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი თამარ ხახუტაშვილი;

4. სხვადასხვა;