თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები

თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები

თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობა იწყებს სტიპენდიების გაცემას საქართველოში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტებისთვის.

საბაკალავრო პროგრამაზე რეგისტრაცია იწარმოებს - 2018 წლის 16 აპრილიდან 14 მაისის ჩათვლით.

სამაგისტრო/რეზიდენტურის პროგრამაზე - 5 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით.

რეგისტრაცია წარმოებს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: www.Turkiyeburslari.gov.tr