ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების  ნაშრომების დაცვა

ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების ნაშრომების დაცვა

     2019 წლის 5 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით შედგება თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტთა სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა:

     5-6 ივლისი - სამაგისტრო პროგრამა „ფარმაციის მენეჯმენტი“;

     8-9-10 ივლისი - სამაგისტრო პროგრამა „ფარმაცევტული ანალიზი“;

    11-12 ივლისი - სამაგისტრო პროგრამები „ სამრეწველო ფარმაცია“, „ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“;

    დასაწყისი - 10:00სთ.

    მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ, №33, თსსუ-ის  IV სასწავლო კორპუსი,  V სართული