ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 22 ნოემბერს 16:00 საათზე, ჩატარდება ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  მეოთხე სასწავლო კორპუსის #306 სალექციო აუდიტორია.