ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო აცხადებს კონკურსს

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო აცხადებს კონკურსს

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო 2021-2022 სასწავლო წელს საქართველოს მოქალაქე სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისთვისა და მკვლევარებისთვის აცხადებს კონკურსს სტიპენდიების მოსაპოვებლად.

აპლიკანტმა 2021 წლის 1 აპრილის ჩათვლით, სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოში ვებ-გვერდის საშუალებით

https://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/