მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 15 ივლისს, 16:00 საათზე ჩატარდება მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, 1 სართული, საბჭოების დარბაზი.