ქეთევან ჯანდიერის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ქეთევან ჯანდიერის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 24 ივნისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ქეთევან ჯანდიერის სადისერტაციო ნაშრომის „პორტული კომპლექსის ნაღვლსისხლძარღვოვანი ელემენტები მექანიკური ქოლესტაზის პირობებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ილია ჭანუყვაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ლიანა კიკალიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები:

ნოდარ ლომიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ზურაბ კაკაბაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ომარ ხარძეიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.