ლიზი ლომთათიძე, რომელიც 2019 წელს თსსუ-ში ყველაზე მაღალი ქულებით ჩაირიცხა, რექტორმა დაასაჩუქრა

Lizi Lomtatidze Was Awarded with a Special Gift

Lizi Lomtatidze, who received the highest scores on 2019 Unified National Exams among enrolled students at Tbilisi State Medical University was specially presented at TSMU Solemn Ceremony. She was awarded with a laptop by Prof. Zurab Vadachkoria, Rector of Tbilisi State Medical University. TSMU Public Relations and Protocol Service created a video. Family members and teachers congratulated success to Lizi. The video was emotional for the successful student of TSMU.