თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს

TSMU students, academic and administrative staff honored soldiers who died in August War

Tbilisi State Medical University students, academic and administrative staff honored the memory of soldiers who died in the August War 2008. Representatives of Georgian universities also honored the heroes at Mukhatgverdi Brothers Cemetery.