თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტაჟირების გასავლელად ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები იმყოფებოდნენ

Students of Medical University of Vienna (Austria) underwent internship at Tbilisi State Medical University

From September 25 to December 22, 2023 within the framework of bilateral agreement between the Tbilisi State Medical University and Medical University of Vienna, international students Leon Alexander Pfeil and Daniel Badi Camiabi underwent clinical internship at the TSMU Departments of Otorhinolaryngology, Eye Diseases, Propedeutics and Topical Diagnosis of Neurological Diseases and Obstetrics and Gynecology.