თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა N2 დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორის,  მაკა გეგენავას სტაჟირება  ჰოლანდიაში,   ლეიდენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრში.

Assistant Professor’s Maka Gegenava’s Internship at the Leiden University Medical Center (the Netherlands)

From January 2018, till September 10, 2019 Assistant Prof. Maka Gegenava, TSMU N2 Internal Disease Department had internship at the Leiden University Medical Center (the Netherlands), in the Department of Rheumatology under the supervision of Prof. Dr. Thomas Huizinga. Assistant Prof. Maka Gegenava was involved in the clinical and scientific activities of the department and got acquaintance with the modern methods of bone system diagnosis and treatment. Assistant Prof. Maka Gegenava also participated in the various projects concerning the rheumatology diseases. The results of the projects were presented at the local conference of the Leiden University, International Congress European Society of Cardiology - Europrevent 2019 Lisbon (Portugal), International Congress of Nuclear Cardiology Lisbon (Portugal) and European Society of Cardiology (ESC 2019) Paris (France). The scientific research of Assistant Prof. Maka Gegenava was published in various journals: BMJ, RMD open, Rheumatic &musculoskeletal disease, Clinical Rheumatology and etc.