თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი პროექტის - PUI - “ინტერნეტის პრობლემური გავლენა“ - შეხვედრაზე იმყოფებოდა

uropean Cooperation in Science and Technology (COST) Program - CA16207

On October 22, 2019 Assoc. Prof. Zviad Kirtava, Departments of TSMU Internal Medicine and Geriatrics visited Lisbon (Portugal). Assoc. Prof. Zviad Kirtava has been participating in the European Cooperation in Science and Technology (COST) Program - CA16207. The name of the workshop was “Problematic Usage of Internet”. 

The next meeting will be held in Budapest On March 16-18, 2020.