თსსუ-ის ასოცირებულმა პროფესორმა ტალინის ჯანდაცვის კოლეჯის სტუდენტებისთვის ლექციები წაიკითხა

TSMU Associate Professor delivered lectures for the Tallinn Health Care College students


In February, 2022 TSMU Social and Clinical Pharmacy Department Assoc. Prof. Natia Kvizhinadze delivered online lectures for the Tallinn Health Care College Pharmacy Faculty students in Pharmaceutical Management. The lecturer was highly rated by the program coordinators and students.
In 2017 Natia Kvizhinadze visited the Tallinn Health Care College within the framework of ERASMUS + academic mobility and delivered lectures to the Pharmacy Faculty students about the actual issues in Pharmacy. In 2018 Associate Professor was selected as an international expert of English-instructed educational program at the Tallinn Health Care College.