თსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის  მეცნიერს, პედაგოგსა და საზოგადო მოღვაწეს პროფესორ გურამ ცაგარეიშვილს 85 წელი შეუსრულდა

TSMU Iovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry Academic and Public Figure, Professor Guram Tsagareishvili’s 85th Anniversary

Tbilisi State Medical University Academic and Administrative Staff Congratulates Professor Guram Tsagareishvili the Anniversary. TSMU Wishes Long and Healthy Life and Feels Appreciation for his Contribution.

Guram Tsagareishvili was a student of Tbilisi State Medical University. His first scientific paper was published at the TSMU Pharmacy Faculty. After graduating he started his scientific work at the Tbilisi Scientific-Research Institute of Chemical-Pharmacy (nowadays TSMU Iovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry). From 1960 till 1977 Guram Tsagareishvili was a Deputy Director, Coordinator of Scientific Researches and Director of the TSMU Iovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry. Since 1977 he has been leading the technology of pharmaceutical products at TSMU Iovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry. 

In 1978-1983 Guram Tavartkiladze was a teacher at TSMU, in 1993-1998 Professor of the TSMU Pharmacy Faculty. Prof. Guram Tsagareishvili is the author of 108 scientific research papers, 18 monographs and supervisor of 4 doctoral dissertations and one master’s thesis.