თსსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტმა ანა გელაშვილმა პარიზის კრეტეის ვალ დე მარნის უნივერსიტეტში გაიარა სტაჟირება

Tbilisi State Medical University Faculty of Medicine student Ana Gelashvili underwent internship in L'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne

From March 5 to July 28, 2023 Tbilisi State Medical University Faculty of Medicine student Ana Gelashvili underwent internship in L'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne within the framework of ERASMUS+ credit mobility. Ana Gelashvili visited Departments of Internal medicine, Hematology and Psychiatry of L'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.

“I was given a brilliant opportunity to broaden my knowledge and obtain skills in the host university. I want to express my gratitude to Tbilisi State Medical University for the opportunity” said Ana Gelashvili.

L'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne and Tbilisi State Medical University have been partner institutions since 2015.