თსსუ-ის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის სხვადასხვა დეპარტამენტის მედდებს ჩაუტარდათ ობიექტურად სტრუქტუირებული კლინიკური გამოცდა

OSCE for TSMU First University Clinic Nurses

On December 25-26, 2019 TSMU First University Clinic nurses were tested on OSCE at TSMU Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation Centre. 108 nurses were evaluated in basic skills: intravenous injection and system assembly, nasogastric sensing, electrical cardiogram, urinary bladder catheterization.