თსსუ-ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა “კათარზისის” ბენეფიციარებს საახალწლოდ საჩუქრები გადასცეს

Students and academic staff of the Faculty of Public Health of TSMU visited “Catharsis”

On December 28, 2023 TSMU students and Assoc. Prof Ivane Kugoti, Deputy Dean of the Faculty of Public Health visited “Catharsis”. They delivered primary care products to people living in the shelter. 

“I want to express my gratitude to all the students, academic staff and Giorgi Shelia, representative of TSMU Student Self-Government for organizing the charity event”– said Assoc. Prof. Marina Tsimakuridze, the Dean of the Faculty of Public Health of TSMU.

Tbilisi State Medical University frequently organizes charity events and assists people in needs, including socially vulnerable and large families.