თსსუ-ის ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორის - ლევან ჩიკვატიას საჯარო ლექცია

Public Lecture of Associate Professor Levan Chikvatia

On November 22, 2019 Public Lecture “School of Pain” was held at TSMU organized by TSMU Student Self-government and the European Medical Students´ Association (EMSA). 

The lecture was conducted by Assoc. Prof. Levan Chikvatia, TSMU First University Clinic Traumatologist. Before starting lecture Assoc. Prof. Levan Chikvatia talked about the arrest of well-known Georgian doctor, the President of Association of Orthopedists and Traumatologists, Vaja Gaprindashvili by occupants and hoped that Georgian doctor would soon return home to his family.

After the lecture Assoc. Prof. Levan Chikvatia held master classes in orthopedic injection and students were give opportunity to perform manipulations on various waxes. The students were granted with certificates.