ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიური საზოგადოების მე-13 კონგრესზე

The 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress 2019

On September 17-21, 2019 Assoc. Prof. Sopio Bakhtadze, TSMU Pediatric Neurology Department participated in the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress 2019 Athens (Greece). Assoc. Prof. Sopio Bakhtadze has been the member of the European Paediatric Neurology Society since 2017. She took part in the committee meeting and was the moderator of the session “Neuromuscular Disorders”. 

European Brain Council organized European Paediatric Neurology Society members’ Elections and Assoc. Prof. Sopio Bakhtadze was elected as the member of theTreatment Committee.