ერაზმუს + საერთაშორისო კრედიტ მობილობის (ICM) და ინსტიტუციური განვითარების (CBHE) პროექტებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა  გაიმართა

Information meeting on ERASMUS+ International Credit Mobility (ICM) and Capacity Building in Higher Education Projects


On October 15, 2021 in framework of international days at Tbilisi State Medical University, information meeting on ERASMUS+ International Credit Mobility (ICM) and Capacity Building in Higher Education Projects was organized by the Head of the TSMU International Relations Department, Tinatin Kilasonia, ERASMUS+ institutional coordinator, Nino Kandelaki and Professor Irma Manjavidze, Head of the TSMU Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation Center.


ERASMUS+ institutional coordinator, Nino Kandelaki introduced the audience, principles of participation in ERASMUS + exchange programs, rules and regulations for preparation of required documents and submission procedures. 


TSMU International Relations Department and ERASMUS + office organize competition for the TSMU students, residents and PHD students to be exchanged in 2022 at the following international universities:


·       Paris 12 Val de Marne University (France)


·       Charité Medical University (Germany)


·       University of Pisa (Italy)


·       University of Zadar (Croatia)


·       University of Santiago de Compostela (Spain)


·       Klaipeda University (Lithuania)


Professor Irma Manjavidze, manager of the project and beneficiary talked about the Higher Education Coordinating Board (HECB) financed project in 2020 “Simulation in Undergraduate Medical Education for Improvement of Safety and Quality of Patient Care” (SAFEMED+). The aim of the project is to develop competence based medical education at TSMU. In framework of the project training of the academic staff at the University of Catania (Italy), University of Vilnius (Lithuania) and University of Santiago de Compostela (Spain) are also planned.