პროფესორ იოსებ კვაჭაძის 90 წლისთავსადმი მიძღვნილინ  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ერთობლივი კონფერენცია

Joint conference on the International Children's Day celebration dedicated to the 90th anniversary of Professor Ioseb Kvachadze

On June 1 of the current year, a joint conference on the International Children's Day was held, organized by the Social Pediatrics Defense Fund and Tbilisi State Medical University,  on the occasion of the 90th anniversary of the birth of professor Ioseb Kvachadze.

The conference was opened and the audience was welcomed by Professor Giorgi Chakhunashvili. He reviewed the activities of the Social Pediatric Protection Fund and talked about the already established tradition - the International Children's Day Scientific Conference.

Vice Rector of Tbilisi State Medical University, Associate Professor Irakli Kokhreidze welcomed the audience and talked about the life of professor Ioseb Kvachadze.

After welcoming words, the winners of various nominations were awarded by the TSMU Vice Rector, Professor Irakli Kokhreidze:

The golden feather was handed over to Paata Kervalishvili, Golden Lancet - Professor Zurab Kakabadze, Head of Experimental and Preclinical Anatomy Department of TSMU, Golden Stethoscope - Professor Guram Rtskhiladze, and Grace of Thanksgiving - Professor Ioseb Kvachadze's family.