ტულუზის პოლ საბატიერის უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

Visit of Paul Sabatier University (France) Representatives at TSMU

On April 12, 2018 Representatives of Paul Sabatier University (France) visited Tbilisi State Medical University. Anjela Moka Lissiardi, the Coordinator of European Projects, Elodi Balonasi and Sesilia Inojosa, the coordinators of ERASMUS + programs were met by Prof. Zurab Vadachkoria, the Rector of TSMU, Vice Rectors: Prof. Rima Beriashvili and Prof. Khatuna Todadze, Assoc Prof. Helen Paghava (TSMU Epidemiology and Biostatistics Department), Assoc. Prof.  Lasha Mskhiladze (TSMU Pharmacognosy Department), Irina Kapetivadze, the Head of Rector’s Office, Nino Kandelaki, Coordinator of ERASMUS +, Ketevan Devidze, the Chief Specialist of TSMU International Relations Department, Assoc. Prof. Lia Dzidziguri, the Director of TSMU Givi Zhvania Pediatric Academic Clinic, Prof. Nana Geladze, TSMU Department of Pediatrics and Tamaz Maziashvili, the 6th semester student on the Public Health and Management Faculty. Further co-operation opportunities and exchange programs were discussed at the meeting. The guests visited the First University Clinic.