ანა შამანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ანა შამანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 17 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ანა შამანაძის სადისერტაციო ნაშრომის – „ნაწლავური ფლორის კორექცია თირკმლის ქრონიკული დაავადებების დროს ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თამარ ყანდაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის  შინაგან დაავადებათა №3 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 

ირმა ჭოხონელიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა №2 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი  

ექსპერტები:

ირმა მამაცაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (თსსუ) 

მარინა ტუღუში - ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)

მერაბ სუთიძე - ასოცირებული პროფესორი (დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი)