საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა